Respirátory - normy a oblasti použití

EN 149:2001+A1:2009
Prostředky na ochranu dýchacích cest - filtrační polomasky na ochranu proti částicím

Tato norma definuje nejrůznější požadavky na masky na ochranu dýchacích cest s cílem poskytnout uživateli nejvyšší úroveň ochrany a maximální pohodlí.

Nejdůležitější zkoušky na základě normy EN149 jsou:

 • měření nádechového a výdechového odporu
 • zkouška výdechového ventilu
 • vizuální kontrola (označení, návod k použití)
 • stanovení výkonu filtru (třída ochrany)
 • volitelné: provedení testu na dolomitový prach

Podle výkonu filtru a průniku rozděluje norma masky na ochranu dýchacích cest do tří tříd ochrany:

FFP1

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP1 mají filtrační kapacitu nejméně 80% a filtrují až čtyřnásobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P).
Masky jsou vhodné pro ochranu před částicemi, které nejsou toxické ani fibrogenní.

FFP2

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP2 jsou vhodné na ochranu před zdraví škodlivými, příp. méně toxickými částicemi, prachem a mlhou. 
Filtrují nejméně 94% a lze je použít až do desetinásobku příslušné mezní hodnoty (NPK-P)

FFP3

S výkonem filtru nejméně 99% splňují masky třídy FFP3 požadavky nejvyšší třídy ochrany. 
Filtrují až 30-ti násobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P) a jsou vhodné na ochranu před toxickými částicemi, prachem a mlhou.

Další označení respirátorů:

Označení R: 
Maska je testována na opakovanou použitelnost a splňuje požadované výkonnostní charakteristiky i pro použití ve druhé pracovní směně.

Označení NR:
Masky nelze znovu použít, a proto by měly být po pracovní směně zlikvidovány.

Označení D:
Maska prošla dodatečným testem na dolomitový prach a poskytuje tak nejlepší prodyšnost i při silném výskytu prachu a dlouhodobém používání.

 

NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek na pracovišti (NPK-P) vyjadřuje průměrnou koncentraci látky ve vzduchu na pracovišti, u níž nelze očekávat žádná poškození (chronická nebo akutní), pokud zaměstnanci na tomto pracovišti pracují pět dní v týdnu osm hodin denně.
NPK-P nahrazují maximální koncentraci na pracovišti (MKP) a technickou směrnou koncentraci (TSK) - pokud však tyto dvě hodnoty ještě nejsou
v NPK-P plně zohledněny, mohou být přechodně používány k posouzení rizik na pracovišti.

 

Aby jste mohli vybrat správný respirátor na ochranu dýchacích cest, musíte dbát na následující body:

 • druh, povaha a koncentrace látek musí být stanovena nebo známá. Měření může být provedeno např. profesním sdružením. 
 • Po zjištění požadovaného stupně ochrany (FFP1, FFP2 nebo FFP3) lze nyní zvolit vhodný model ochrany dýchacích cest v závislosti na pracovních podmínkách.
 • vzduch v okolním prostředí musí obsahovat dostatek kyslíku. 
 • V případě potřeby dalších OOPP by tyto měly být navzájem sladěny. 
 • Prostředky pro ochranu dýchacích cest nejsou vhodné pro osoby s vousy, kotletami nebo hlubokými jizvami v oblasti usazení. 
 • Respirátory s označením NR je doporučeno používat max. 8 hodin.
 • Respirátory s označením R lze používat až 24 hodin, ale po každém použití je třeba je vyčistit. 
 • Respirátor by měl být vyměněn, pokud se znatelně zvýší dechový odpor
 • Pokud je na pracovišti vyžadována polomaska s plynovými filtry, neposkytují respirátory dostatečnou ochranu.

 

Oblasti použití

Činnost
Škodliviny
Třída ochrany
Zpracování dřeva
Měkké dřevo: broušení a pilování Jemné částice, dřevěný prach FFP2
Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřeviny): broušení a pilování Jemné částice, dřevěný prach FFP3
Broušení/pískování barvy Jemné barevné částice FFP2
Broušení/očištění barvy kartáčem (nátěry obsahující chrom) Jemné barevné částice FFP3
Nátěry rozpustné ve vodě obsahující měď/chrom/arsen Jemný rozstřik barvy FFP3
Stavební a pomocný stavební průmysl
Práce s cementem, nanášení omítek, obkládání, pokládání střech Prach z cementu/omítky/dlaždic/cihel FFP2
Zednické práce: řezání, vrtání, demoliční práce FFP2
Azbest: práce menšího rozsahu Vlákna FFP3
Izolace střech: skleněná a minerální vlákna Prach a vlákna FFP2
Nátěrový tmel/plnivo: broušení Prach FFP2
Svářecí práce
Svařování nerezové oceli a hliníku Kouř z kovu a oxidu hlinitého FFP3
Pájení natvrdo Kouř FFP3
Zpracování kovů
Kov: vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení Kovový prach FFP2
Vysokolegované oceli/ušlechtilá ocel: vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení Kovový prach FFP3
Likvidace/čištění
Třídění a likvidace odpadu Prach, plísně FFP2
Likvidace zdravotnického odpadu Bakterie, spory FFP3
Zametání podlah Prach (netoxický) FFP1
Radioaktivně kontaminovaný prach Prach FFP3
Zemědělství
Epidemie zvířat/léčba nemocných zvířat Bakterie, viry FFP3
Práce se spórami hub Spory FFP3
Práce se senem, obilím a moukou Prach FFP1
Lékařstí/ošetřovatelství/zdravotnictví
Alergie, pyl, prach v domácnosti/zvířecí srst Prach, částice, spory FFP2
Bakterie, viry, infekce, bakterie Legionella Bakterie, viry FFP3

 

Uvedené třídy filtrů představují minimální požadavky a slouží k orientaci. Uživatel je zodpovědný za to, aby před použitím zkontroloval, zda prostředek na ochranu dýchacích cest splňuje požadavky na nebezpečné látky a koncentraci.

 

Jak používat respirátor

Filtrační polomaska (respirátor) je plnohodnotným ochranným prostředkem pro ochranu dýchacích cest, který je kompletně 
nebo z převážné většiny vyroben z filtračních materiálu (neobsahuje alergeny).

Je důležité zvolit vhodný respirátor dle požadavků na pracovišti.

Omezení:

 • respirátor nechrání před plyny a parami
 • uživatel musí být obeznámen se způsobem použití a manipulace s výrobkem
 • vousy/kotlety nebo jizvy v oblasti okraje masky brání správnému usazení masky
 • s filtrační polomaskou (respirátorem) není dovolenou vstupovat do nevětraných kontejnerů, jam, kanálů, malých prostorů apod.
 • obsah kyslíku v okolí musí být min. 17 obj. %
 • v případě rizika nedostatku kyslíku, příliš vysoké koncentrace nebezpečných látek nebo neznámých podmínek
  je třeba používat autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem
 • v případě, že se dýchání v masce stane obtížným, je nutné respirátor přestat používat a zlikvidovat jej dle místních předpisů
 • na výrobku nesmí být prováděny žádné změny
 • v každém jednotlivém případě je třeba posoudit rizika individuálně
 • kontrolujte datum spotřeby masky a také, zda není viditelně poškozená. 
  V případě poškození nebo překročení data spotřeby respirátor nepoužívejte.

Návod k použití:

 • náhlavní pásek oběma rukama opatrně roztáhněte (není nutné u textilních náhlavních pásků)
 • tvarovanou či rozloženou masku položte do ruky tak, aby náhlavní pásky visely z ruky dolů
 • nasaďte si masku pod bradu, nosní sponou směrem nahoru
 • umístěte spodní pásek okolo krku a horní nad uši
 • upravte nosní sponu
 • upravte náhlavní pásek
 • překontrolujte, zda maska těsně doléhá: 
  Obě ruce položte okolo masky a zhluboka vydechněte. Pokud na okrajích masky u nosní spony a/nebo náhlavního pásku uniká vzduch, proveďte další úpravu.
 • Pokud maska těsně nesedí, nevstupujte na pracoviště!
 • správně padnoucí respirátor je nezbytný pro vaší ochranu. Nesprávné nasazení může vést k vážným onemocněním

Skladování:

 • uchovávejte v originálním obalu
 • podmínky skladování a datum spotřeby jsou uvedeny na obalu
 • chraňte respirátor před chemickými látkami, vlhkostí, přímým slunečním záření a nečistotami.
 • respirátory s označením NR (jednorázové) zlikvidujte po jedné směně
 • respirátory s označením R je možné použít avšak ne déle než 3 směny. Je však třeba dodržet pokyny k čištění respirátoru.
 • označení D - respirátor vyhověl testu na dolomitový prach

Čištění masek s označením R:

 • vnitřní prostor respirátoru ihned použití vyčištěte a vydezinfikujte čistícím sprejem uvex clear (nástři po dobu 5 sekund ze vzdálenosti cca 30cm)
 • před dalším použitím zkontrolujte, zda je maska vhodná k použití

Respirátory splňují normu EN149:2001+A1:2009 a odpovídají požadavkům nařízení 2016/425.

Prohlášení o shodě k výrobkům zasílám na vyžádání.