Normy a značení ochranných brýlí

Základní normy

EN166 Záruka minimální ochrany proti každodenním rizikům
EN167 Optické zkušební metody
EN168 Jiné než optické zkušební metody

Normy podle typu použití

Typ použití výrobku a příslušná norma jsou označeny kódem (oblast použití), který je uveden na označení zorníku.

EN169 Svařovací filtry 
EN170 Ultrafialové filtry (kód 2 nebo 3)
EN171 Infračervené filtry (kód 4)
EN172 Filtry pro ochranu před slunečním zářením pro průmyslové použití (kód 5 nebo 6)
EN175 Vybavení pro svařování (označení EN175 na výrobku)
EN207 Ochranné brýle proti laseru (kód LB1 až LB10)
EN208 Brýle pro nastavení laseru (kód R1 až R5)
EN379 Specifikace pro svářecí filtry (EN379 značení na filtru)

 

Značením rámu ochranných brýlí

Označení rámu musí obsahovat symbol CE a identifikaci výrobce (logo nebo značku).
Pokud specifikace odkazují na normu EN, je povinné uvést číslo normy EN a různé symboly použití a mechanické odolnosti v souladu s požadovanými zkouškami.

Symboly použití:

3 Ochrana proti kapalinám (kapky, postříkání)
4 Ochrana před prachem o velikosti zrna > 5 mikronů
5 Ochrana proti plynům, parám, mlze, kouři a jemnému prachu o velikosti zrna < 5 mikronů
8 Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům
9 Ochrana před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami

Mechanická pevnost

S zvýšená pevnost (odolá pádu kuličky o průměru 22 mm a hmotnosti 43 g z výšky 1,3 m rychlostí 5,1 m/s)
F náraz s nízkou energií - 45 m/s (odolá létající částici o průměru 6 mm a hmotnosti 0,86 g rychlostí 45 m/s)
B Náraz se střední energií - 120 m/s (odolá létající částici o průměru 6 mm a hmotnosti 0,86 g rychlostí 120 m/s)
A Náraz s vysokou energií - 190 m/s (odolá létající částici o průměru 6 mm a hmotnosti 0,86 g rychlostí 190 m/s)
Písmeno T za symbolem mechanické pevnosti opravňuje k použití v prostředí s výskytem vysokorychlostních částic při extrémních teplotách.
    Testováno při extrémních teplotách (-5°C / +55°C)

 

Značení zorníku ochranných brýlí

Označení zorníku musí obsahovat:
- číslo stupně pro filtrační čočky
- logo nebo značku výrobce 

Filtr

2 Ochranný filtr proti UV záření (EN170)
2C/3 Ochranný filtr proti UV záření s rozpoznáním barev (EN170)
4 Ochranný filtr proti infračervenému záření (EN171)
5 Protisluneční filtr pro komerční použití (EN172)
6 Ochranný filtr proti slunečnímu záření s infračerveným zářením

Stupeň tónování 

1,2 - míra propustnosti světla 74,4 - 100%
1,4 - míra propustnosti světla 58,1 - 80%
1,7 - míra propustnosti světla 43,2 - 58,1%
2,5 - míra propustnosti světla 17,8 - 29,1%
3,1 - míra propustnosti světla 8 - 17,8%

Optická třída

1 trvale nošené
2 nošené přerušovaně
3 příležitostné práce (nesmí se používat pro trvalé nošení)

Symboly použití

K Odolnost povrchu proti poškození (poškrábání) malými částicemi podle normy EN168 
N Odolnost proti zamlžení podle normy EN168
8 Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům
9 Ochrana před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami

Mechanická pevnost

S zvýšená pevnost (odolá pádu kuličky o průměru 22 mm a hmotnosti 43 g z výšky 1,3 m rychlostí 5,1 m/s)
F náraz s nízkou energií - 45 m/s (odolá létající částici o průměru 6 mm a hmotnosti 0,86 g rychlostí 45 m/s)
B Náraz se střední energií - 120 m/s (odolá létající částici o průměru 6 mm a hmotnosti 0,86 g rychlostí 120 m/s)
A Náraz s vysokou energií - 190 m/s (odolá létající částici o průměru 6 mm a hmotnosti 0,86 g rychlostí 190 m/s)
Písmeno T za symbolem mechanické pevnosti opravňuje k použití v prostředí s výskytem vysokorychlostních částic při extrémních teplotách.
    Testováno při extrémních teplotách (-5°C / +55°C)