Normy pro ochranu hlavy

EN 397 - Průmyslové ochranné přilby
Ochrana před padajícími předměty a jejich následky, jako je poranění mozku a zlomenina lebky

Závazné požadavky:
Tyto požadavky musí splňovat všechny přilby certifikované podle normy EN 397

 • vertikální tlumení nárazů
 • odolnosti proti průrazu (špičatými a ostrými předměty)
 • odolnost proti ohni
 • upevnění pomocí podbradního pásku: Podbradní pásek se uvolní při minimálně 150 N a maximální 250 N

Volitelné požadavky:
Tyto požadavky může splňovat přilba certifikovaná podle normy EN 397, nejedná se však o povinné požadavky

 • velmi nízké teploty (-20°C nebo -30°C)
 • velmi vysoké teploty (+150°C)
 • elektrická izolace (440 V)
 • roztavený kov (MM)
 • boční deformace

 

EN 50365 - Elektricky izolující přilby pro práce na nízkonapěťových zařízeních
Ochrana před úrazy elektrickým proudem a pro zabránění nebezpečnému průchodu proudu tělem přes hlavu

Požadavky:

 • všechny přilby musí také splňovat požadavky normy EN 397
 • ochrana před střídavým napětím do 1000 V (AC) nebo stejnosměrným napětím do 1500 V (DC)
 • izolující přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části
 • ventilační otvory (pokud jsou přítomny) nesmí umožnit neúmyslný kontakt s částmi pod napětím

 

EN 12492 - Horolezecká přilba
Ochrana před nebezpečím, ke kterému může dojít při horolezeckých aktivitách

Požadavky:

 • tlumení nárazu vertikální, čelní, boční, hřbetní
 • odolnost proti průniku
 • nosné zařízení (podbradní pásek se uvolní při minimálně 500 N)
 • pevnost nosného zařízení: Podbradní pásek smí vykazovat maximální roztažení 25 mm
 • účinnost nosného zařízení: Přilba nesmí sklouznout z hlavy

 

EN 1078 - Evropská norma pro cyklistickou přilbu
Ochrana pro cyklisty, skateboardisty a bruslaře na kolečkových bruslích

Požadavky:

 • schopnost tlumení nárazů při vertikálním působení síly
 • odolnost proti penetraci
 • nízké teploty (-20°C)
 • zajištění účinnosti nosného zařízení testem snímání
 • zajištění mechanické pevnosti podbradního pásku při přípustném maximálním natažení 35 mm