Odstoupení od smlouvy

Jak to funguje?

Podle občanského zákoníku má kupující, pokud je spotřebitel, právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, po oznámení nám nepoškozené zboží zašlete v původním obalu zpět. Po obdržení vráceného zboží Vám ve lhůtě 14 dnů vrátíme zpět odpovídající částku na Váš bankovní účet. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží po odečtení dopravy. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku. Takto zasílané zboží nepřijmeme a vrátí se Vám zpět.

Do kdy můžete odstoupit od smlouvy? 

Od smlouvy můžete odstoupit do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky nebo první dodávky pravidelně a opakovaně dodávaného zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, abyste se v přiměřeném rozsahu seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

O odstoupení od smlouvy nás informujte v uvedené 30 denní lhůtě. Nemusíte nám uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupujete. Od smlouvy můžete odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, kde vyplníte všechny pro nás důležité informace. Pokud se rozhodnete ho nevyužít, budeme moc rádi, pokud při odstoupení od smlouvy uvedete Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, datum nákupu a bankovní spojení na Vás.

Vrácení peněz

Jsme Vám povinni vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a nejnižším možným nákladům na jeho dodání k Vám, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platbu ale můžeme pozdržet do té doby, než nám dodáte zboží zpět. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak snížíte jeho hodnotu, můžeme Vám vrátit částku poníženou o částku, kterou jsme museli vynaložit na to, abychom zboží uvedli do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům.

Stav zboží a dárky

Zboží by nám prosím vraťte kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud jsme Vám zaslali nějaké další bezplatné plnění – dárek, jste nám povinni v případě odstoupení od smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

Kdo nese náklady na vrácení zboží?

Náklady na vrácení zboží nesete Vy. 

Kdy nemáte právo na odstoupení od smlouvy?

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
(např. Dioptrické ochranné brýle na míru). 
Na zboží, které je dodáno speciálně dodáno na objednávku a není v naší standardní nabídce (např. nadstandardní šíře bezpečnostní obuvi).
Na zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, na zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil a u zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jste tento obal porušili.

Jaká práva máte, pokud jste podnikatel (nákup na IČ)? 

Pokud jste podnikatel (nakupujete na IČ), máte možnost odstoupit od smlouvy do doby, než předáme zboží přepravci. O odstoupení od smlouvy nás informujte telefonicky na telefonní číslo, nebo e-mail uvedený výše. 

 

Kam zboží zaslat?

www.bswork.cz
BS Work spol. s r.o.

Mošnov 415
742 51 Mošnov

e-mail: obchod@bswork.cz
tel: +420 776 008 180

Formulář pro Odstoupení od smlouvy ke stažení: Formulář pro odstoupení od smlouvy