Odstoupení od smlouvy

  • Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nás písemně kontaktovat a nepoškozené zboží v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající ve lhůtě 14-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na bankovní účet kupujícího. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží po odečtení dopravy. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli.


    Kupující může odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

    Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

   Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30-ti denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží (viz. přiložený protokol).

   Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání k zákazníkovi do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na bankovní účet kupujícího. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

   Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

   Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

  Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Vrácené zboží prosím zasílejte spolu s vyplněným formulářem, který najdete v příloze na adresu provozovny do 30-ti dnů od jeho převzetí.
Toto zboží musí být vráceno nepoškozené v originálním balení (pokud je baleno) s veškerým dodaným příslušenstvím!

BS Work spol. s r.o.
Stanislavského 582/10
721 00 Ostrava-Svinov
e-mail: obchod@bswork.cz


Prosíme, aby jste nás před odesláním zboží k vrácení kontaktovali. Pomůžeme Vám se zasláním zásilky zpět.

Neposílejte zásilky přes Českou poštu, která je nedoručuje.
Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: obchod@bswork.cz nebo tel: 776 008 180 

Formulář pro odstoupení od smlouvy