Reklamační řád

  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba na námi dodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
  • U bezpečnostní a pracovní obuvi je záruční doba 16 měsíců
  • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží době vada, má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborné montáže, nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.
  • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání zásady obecné hygieny.
  • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj.dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


Reklamované zboží zasílejte spolu s vyplněným protokolem, který naleznete v příloze na adresu:

BS Work spol. s r.o.
Stanislavského 582/10
721 00 Ostrava-Svinov
e-mail: obchod@bswork.cz


Pokud máte zájem o bezplatné zaslání reklamovaného zboží k nám, kontaktujte nás budˇna e-mail: obchod@bswork.cz nebo na tel. 776 008 180

Reklamační protokol