Respirátory a ústenky

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platného od 4.3.2020 respirátory třídy FFP3 neprodáváme!!!


Respirátory jsou určeny jako ochrana proti pevným a kapalným aerosolům, prachu, mlze a kouři.
Neposkytují žádnou dostatečnou ochranu proti plynům a parám nad hraniční hodnotu!

Všechny ochranné respirátory jsou testovány a certifikovány dle EN 149
"Ochranné dýchací přístroje - filtrační polomasky a chránící proti částicím".
Splňují evropskou směrnici 89/686/EWG,

Podle filtračního stupně jsou rozděleny do ochranných tříd P1, P2 nebo P3.

Respirátory a ústenky
Nebyly nalezeny žádné produkty.